Next Previous Contents

En nybegynnerintroduksjon til programmeringsspråket Ruby

Kent Dahl < kent@rubendahl.no >

v1.7.x, Februar 10., 2014
En introduksjon til språket Ruby.

1. Bakgrunnsinformasjon

2. Vår første smakebit av Ruby-kode.

3. Flytkontroll

4. Metoder, klasser og objekter.

5. Et større eksempel

6. Noen nødvendigheter

7. Gems - Ruby-biblioteker

8. Ruby på avveie

9. Oppgaveforslag


Next Previous Contents